எவர்பிரைட் வங்கியின் ஹோஹோட் கிளையின் செயல்பாட்டின் முதல் ஆண்டு நிறைவு

2020-07-07

சீனா எவர்பிரைட் வங்கியின் ஹோஹோட் கிளையில் சாப்பிங் பிராண்ட் தானியங்கி பாதுகாப்பான வைப்பு பெட்டியை நிறுவுவதும், ஆணையிடுவதும் வெற்றிபெற விரும்புகிறேன், மேலும் பொது பாதுகாப்புத் துறையின் ஏற்றுக்கொள்ளலை நிறைவேற்ற விரும்புகிறேன்.

  • QR